Ingen quick-fix för primärvården 

Drygt 7,5 miljarder kronor avsätts till god och nära vård och på vårdens medarbetare, och 1,7 till förbättrad psykisk hälsa. Det är resultatet av två överenskommelser mellan regeringen och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om vart pengar ur budgeten för 2020 ska gå. 


Fästingbitna studeras för nya TBE-läkemedel

TBE, hjärninflammation efter fästingbett är en allvarlig ökande sjukdom i Sverige. De vaccin som finns ger inte heltäckande skydd och antivirala läkemedel saknas. Ett nytt forskarnätverk, som ska studera tidiga förlopp av infektionen, hoppas hitta biomarkörer som kan underlätta utvärderingen av framtida läkemedel.


Internationell spaning kring nya läkemedel

Nationell horizon scanning – ”spaning” kring nya läkemedel kommer att till viss del att ersättas av ett nytt europeiskt samarbete, IHSI. Sverige är på väg att bli organisationens nionde medlemsland.


Håll koll


Myndigheter ges ansvar för krisberedskap

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ges ett tydligare ansvar för krisberedskap inom läkemedelsområdet, enligt ett beslut från regeringen. De blir så kallade bevakningsansvariga myndigheter som får större ansvar och uppgifter i beredskapsplaning och vid höjd beredskap i Sverige. En bidragande faktor till beslutet är de problem med materialförsörjning till hälso- och sjukvården i flera regioner som inträffade förra hösten.