Alla nyheter

2019-02-22

Dom i mål om assistansersättning

En begäran om utbetalning av assistansersättning till den försäkrade får inte avslås på den grunden att den anordnare som den försäkrade anlitat inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Läs mer
2019-02-22

DEN PERSONLIGA ASSISTANSEN - NUTID & FRAMTID

En föreläsning av jurist Johan Svanström

Läs mer

Konferens- och shoppingresa på GeKås i Ullared

Följ med på en två dagars konferens- och shoppingresa på GeKås i Ullared nu i början av maj 2019 !

Läs mer

Du kallas härmed till Neuroförbundet Blekinges årsmöte för verksamhetsåret 2018

Läs mer
2019-02-17

Tag chansen och medverka till årets Neurorapport

Tack alla som redan har besvarat medlemsenkäten inför årets Neurorapport. Du som ännu inte har besvarat enkäten, ber vi att göra det. Alla svar är värdefulla för Neuroförbundets slutsatser och medlemsenkäterna ger oss trovärdighet i det fortsatta opinionsarbetet.

Läs mer

ELEFANTEN I RUMMET

Alla ser den men ingen pratar om den.

Läs mer

Innovation Day 2019

Den 7 mars är Innovation Day tillbaka – dagen då Blekinge Tekniska Högskola bubblar av ny teknik och nätverkande inom områdena Digital, eHälsa och Marin teknik.

Läs mer
2019-02-13

Allmänmedicin-Satsningar på primärvården spretar

Ett mellanår eller året då den nära vården blir verklighet? Regionernas ambitioner för primärvården inför 2019 skiljer sig rejält, enligt Dagens Medicins kartläggning .

Läs mer
2019-02-13

Nya EU-regelverket för ökad kontroll av läkemedel har börjat gälla

- Idag har Sverige så gått som inga problem med förfalskade läkemedel på apotek, säger Kristina von Sydow, vd för e-verifikation i Sverige. Med det nya systemet på plats får vi inte det i framtiden heller.

Läs mer

Diagnoskunskap och vägar till ett bättre liv

NEURO Blekinge bjuder in dig och anhörig/vän till en tvådagarskurs med syfte att genom föreläsningar och prova-på-aktiviteter få kunskap och erfarenheter för ett aktivare liv med funktionsnedsättning.

Läs mer