Hon bekämpar falska läkemedel i tre världsdelar

Efter en lång poliskarriär jobbar Cecilia Fant nu med att bekämpa falska läkemedel med världen som arbetsfält. Idag är falska cancermediciner ett stort problem: "Brottslingar kan tjäna otroligt mycket pengar på att stjäla eller förfalska cancermediciner eftersom de ofta har ett mycket högt pris. Det är otroligt cyniskt, jag blir galen när jag tänker på det!"


Ledare

"Vi måste få fram nya modeller – tillsammans"

Anders Blanck VD - LIF


Samlad agenda mot antibiotikaresistens

Ökad samverkan ska stärka arbetet mot antibiotikaresistens. En ny forskningsagenda har tagits fram av Vetenskapsrådet som bas för framtida forskning.


Håll koll


Sammanhållen vård för barn och unga utreds

Regeringen har tillsatt en utredning med målet att uppnå en sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga. Utredaren Peter Almgren ska bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas.