Om Neuro Blekinge

Om du har en neurologisk sjukdom eller skada är det bra att vara medlem i en stark organisation.

Här finns stöd och gemenskap

Vår ambition är att på läns- och lokalnivå ta en större plats i den offentliga debatten för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Det finns många frågor som intresserar oss och våra medlemmar på läns- och lokalnivå.

Några stora områden att lyfta fram och som bör ges extra prioritet och tyngd är:

  • Neurosjukvården du får, både akut och på längre sikt i länet
  • Rättigheter
  • En arbetslinje för alla som tar till vara på alla människors resurser och kompetens
  • Hur ska framtidens Neurologiska läns- och lokalförbund i Blekinge utformas då fler medlemmar behövs för att stärka rösten i den offentliga debatten.