Algoritm föreslår cancerbehandling

Med hjälp av en datoralgoritm kan forskare vid Uppsala universitet vara en ny behandling mot neuroblastom på spåren. Neuroblastom drabbar små barn och uppkommer i det sympatiska nervsystemet. Den nya behandlingen bygger på läkemedel som stimulerar ett receptorprotein i nervsystemet.


Familjeföretaget Chiesi satsar klimatsmart

Det familjeägda italienska läkemedelsföretaget Chiesi växer snabbt i Sverige och i Norden. Inom kort öppnas ett nytt forsknings och utvecklingscenter vid Karolinska Institutets Campus i Solna. Chiesi satsar nu på att få fram en ny klimatsmart inhalator för astmaläkemedel.


Ekonomisk ersättning gav inte högre kvalitet

Ekonomisk ersättning till vårdcentraler som går igenom äldre patienters läkemedel höjer inte kvaliteten på behandlingen. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.


Håll koll


Nya riktlinjer för strokevård

Fler som drabbas av stroke ska ges trombektomibehandling, en avancerad metod för att dra ut en blodpropp i hjärnan. Det framgår av Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för strokevård. Hittills har ett färre antal sjukhus kunnat erbjuda metoden, och rekommendationen har varit att behandlingen ska ges inom sex timmar. De nya riktlinjerna anger att trombektomi kan minska skador på hjärnan om den ges inom 24 timmar.


Patientföreträdare: "Cancervården är orättvis"

Det svenska systemet för introduktion av nya cancerläkemedel fungerar dåligt, anser företrädare för tre patientorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De föreslår bland annat att staten bör ha ett utökat ansvar så att alla patienter oavsett bostadsort kan behandlas med det mest verkningsfulla läkemedlet. Nationella vårdprogram för cancersjukdomar bör vara mer styrande, anser patientföreträdarna.