Neurodagen

Neurodagen den 28 september, och veckorna i dess anslutning, har blivit något som vårt föreningsliv verkligen uppskattar att samlas kring. Det är en imponerande mängd aktiviteter som genomförs varje år. Syftet med Neurodagen är att marknadsföra Neuroförbundet, neurologiska diagnoser och de frågor vi arbetar för. Neuros föreningar, länsförbund och distrikt genomför varje år publika aktiviteter, öppna för såväl medlemmar som allmänhet.