Neurodagen 2018

Årets neurorapport visar tydligt att e-hälsa är något som skulle förbättra tillvaron för många av Neuroförbundets medlemmar. E-hälsa förenklar och förbättrar vården och den är på många sätt säkrare Men e-hälsa utan patientdelaktighet är ganska värdelös.

I Blekinge har man som mål att vara ledande i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, vilket låter mycket spännande.

Här finns de fyra föreläsarnas presentationer som berör det här ämnesområdet på olika sätt. Ni kan läsa mer om dem  här nedan, samt i programmet och i inbjudan.

Från Blue Science Park, informerade Lotta Clementz och Klas Alexandersson som är behovsexpert och affärsutvecklare, om e-hälsa och hur vi rusta för framtidens sjukvård.  Detta tema är mycket intressant både för den som har en skada/sjukdom eller den anhöriga.

Dr Christer Rosenberg, projektledare, LTB, pratade om kommande omställningar i hälso- och sjukvården i Blekinge och i Sverige. Där han för närvarande bidrog till arbetet med omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet i Blekinge med inriktning den Nära vården.

E-Hälsa ur ett patientperspektiv hade Eva Helmersson som föreläsare och inspiratör. Eva är en engagerad patient med många års erfarenhet av patientrörelsen. Eva är aktiv inom NEURO, Svenska MS registret, stiftelsen Selrcare Academy.

Här kan du lyssna på en intervju som P4 Blekinge rapporterade om.
Neurodagen 2018