NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 4, 2019

På Karolinska Institutet hölls den 19-20 oktober en Ataxi-kurs, i regi av The International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS). Deltagarna var ca 85 personer, medicinsk personal (neurologer i huvudsak) och forskare från hela Europa från Istanbul till Storbritannien. Kursledare var Martin Paucar (MD, PhD) och Per Svenningsson (MD, PhD).

Kursen finns här:
MDS Conferences & Courses 

Läs hela nyhetsbrevet nedan!