Mötesplats välfärdsteknologi och E-hälsa

E-hälsa är att använda digitaliseringen och elektroniska tjänster för att främja god och jämlik hälsa. E-hälsa ur ett patientperspektiv handlar Neurorapporten 2018 om, då mer än en halvmiljon människor i Sverige lever med neurologiska diagnoser och runt dem finns både anhöriga och andra som påverkas

För att främja god och jämlik hälsa så samlar vi här information om vilka insatser som behöver möjliggöras inom E-hälsa för att uppnå att visionen skall kunna bli verklighet.

Blue Science Park

Blue Science Park är en innovationsmiljö som stärker Blekinges ställning inom fokusområdena Digital, eHälsa och Marin teknik genom samarbete mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Region Blekinge. Vi är över 70 medlemmar. Vår kompetens är unik genom att vi har hela ekosystemet här från forskning och utbildning till producerande företag och avancerade användare.

Blue Science Park