HPV-vaccination för pojkar från nästa höst

Pojkar ska vaccineras mot HPV-virus, och företag ska få förstärkt rätt till avdrag för forskning och utveckling. Det är några av nyheterna i statens budget för nästa år, som regeringen lägger fram med stöd av liberalerna och centern. I övrigt innehåller regeringens budgetförslag få nyheter på läkemedelsområdet.


Lasker-pris till forskare bakom Herceptin

Miljontals kvinnor med aggressiv bröstcancer har behandlats med Herceptin, en antikroppbehandling som ger en god prognos för överlevnad och bättre livskvalitet. Nu får de tre forskarna Michael Shepard, Axel Ullrich och Dennis Slamon, det prestigefyllda Lasker-priset för sina upptäckter, och för att de vidareutvecklat antikroppen till en behandling som räddar liv.


Tydligare besked om blodsockernivåer vid diabetes

En ny svensk studie ger tydligare besked om vilken nivå på blodsockret hos patienter med typ 1-diabetes som ger ökad risk för njur-och ögonskador.


Håll koll


Lägre kostnader för inhyrda läkare

Regionernas kostnader för inhyrda läkare minskade under första halvåret i år, enligt en sammanställning från SKL. Kostnaderna minskade med 2 procent jämfört med samma period i fjol. Däremot ökade kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med 17 procent. Den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal i regionerna utgjorde 3,5 procent av de totala personalkostnaderna, vilket var i stort oförändrat jämfört med i fjol.


Konkurrensverket varnar för sämre konkurrens

Besluten från E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen som innebär begräsningar av statistik om läkemedelsförsäljning riskerar att leda till sämre konkurrens, varnar Konkurrensverket för i en skrivelse till prismyndigheten TLV. Myndigheten pekar på att konsekvenserna kan bli omfattande när det gäller läkemedel där företag och regioner tecknat återbäringsavtal. Svårigheter att beräkna återbäringen kan leda till minskat intresse för att teckna sådana avtal. Konkurrensverket anser också att konkurrensen försämras inom generikasystemet.