Lågkonjunktur slår hårt mot regionerna

Den kommande lågkonjunkturen kommer slå hårt mot regionerna. Skattehöjningar, effektiviseringar och ökat stöd från staten måste till för att klara ekonomin, anser SKL i sin ekonomirapport. Samtidigt ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården i rekordtakt. SKL höjer också tonläget mot regeringen och kallar de alltfler riktade statsbidragen ”en förgiftad gåva”.


KI och Janssen fördjupar samarbete 

Karolinska Institutet (KI) och läkemedelsföretaget Janssen fördjupar sitt pågående samarbete inom forskning och utveckling. Det gemensamma forskarlaget ska bland annat använda avancerade analysmetoder för att hitta nya metoder att tidigare kunna identifiera personer som riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom och olika cancerformer.


Utvecklingscentrum för ATMP i Skåne

Vid årsskiftet ska ett kliniskt utvecklings- och behandlingscentrum för avancerade terapier (ATMP) vara i gång på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Syftet är att koncentrera kompetensen och att Skåne ska ligga i framkant kring nya behandlingsmetoder.


Hur ska medicinen få mer precision?

Precisionsmedicin kan ge bot och bättre liv för patienter. Men lagar behöver ändras och delning av hälsodata måste öka utan att individers integritet kommer i kläm. Lina Nordquist, riksdagsledamot för Liberalerna, vill se en ny prioritetsutredning så att vården får hjälp att göra rätt.


Nya betalningsmodeller behövs

Hur ska sjukvården kunna finansiera och införa nya avancerade läkemedelsbehandlingar, som ofta medför en hög initial kostnad per patient? Det var ett ämne som dominerade under IHE Forum, som nyligen också firade att organisationen fyller 40.


Håll koll


Fortsatt lång väntan på akuten

Antalet patientbesök på landets sjukhusbundna akutmottagningar minskade under 2018, visar ny statistik från Socialstyrelsen. I fjol gjordes 1,9 miljoner besök vid landets akutmottagningar av patienter över 18 år, en minskning med 1,5 procent jämfört med 2017. Samtidigt är väntetiderna fortsatt långa. Medianväntetiden till läkarbedömning var cirka en timme, vilket är ungefär samma som de två föregående åren. Mediantiden för ett helt besök låg på 3 timmar och 40 minuter, vilket är en ökning med 6 minuter jämfört med 2017.


Nationell strategi för anhörigvård

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram underlag till en nationell strategi kring anhöriga som vårdar äldre personer. Syftet med en kommande anhörigstrategi är enligt regeringen att bidra till att stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående äldre är tillgängligt och utformat efter behov.