Neurorapport

2014, sjösatte Neuro satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden.

Varje år släpper riksorganisationen en Neurorapport med olika tema.

Här kan ni se vilka teman som varit:

2023: Är patienten rustad för e-hälsa?
2022: Hjälpmedel: Livshjälp för ett värdigt liv
2021:
Ojämnlik tillgång till rehabilitering
2020:
Fördjupning rehabilitering
2019:
Neurosjukvården ur ett individpersperspektiv
2018: E-hälsa
2017: Hjälpmedel
2016: Patient och neuroteam
2015: Rehabilitering
2014: Behovet av tidig diagnostisering och behandling

Respektive års Neuro rapporter laddar ni ner < här >.

Innehållsansvarig: Neuro Malmö