ALS

Här hittar du information om diagnosen ALS

  • Vill du läsa mer om diagnosen på Neuroförbundets hemsida, hittar du det här: https://neuro.se/diagnoser/als-amyotrofisk-lateralskleros/

  • Här hittar du en intervju med Neuro Malmö-medlemmen och en av de rikstäckande ALS-diagnosstödjarna, Claes-Göran Berndt, som levt med sin diagnos i ett halvt sekel

    Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon

Innehållsansvarig: Neuro Malmö