Stadgar

Här hittar ni föreningens stadgar

Neuros lokalföreningar antar de stadgar som beslutas om på kongressen som hålls var fjärde år. Varje lokalföreningen kan sedan göra ändringar, som dock måste godkännas av riksförbundet.

Beslut om nya stadgar bordlades på senaste ordinarie rikskongressen i september 2021. Förslag på nya stadgar kommer att presenteras och beslutas på riksförbundets extrakongress 2022. Då kommer man besluta om nya stadgar, som sedan måste beslutas om på varje lokalförenings årsmöte.

På riksförbundets extrakongress 2022 presenterades och informerades de nya stadgarna för lokalföreningarnas representanter. De godkändes utan ändringar.

Sedan godkändes de nya stadgarna på Neuro Malmös årsmöte den 25 mars 2023 men de träder i kraft först den 1 januari 2024.

Du hittar föreningens nuvarande stadgar nedan, men även de nya stadgarna:

Innehållsansvarig: Neuro Malmö

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet