Styrelsen

På föreningens senaste stämma, 24/3 2024, beslutade stämman att styrelsen ska bestå av 1 ordförande, 5 ledamöter och 2 suppleant. Nedanstående personer till valdes till styrelsen

  • Ordinarie ledamot & ordförande: Jörgen Lindell
  • Ordinarie ledamot: Caroline Elmstedt
  • Ordinarie ledamot: Stellan Iry Viking
  • Ordinarie ledamot: Jonatan Engman
  • Ordinarie ledamot: Gunilla Vinciguerra
  • Ordinarie ledamot: Claes-Göran Berndt
  • Suppleant: Knut Åkesson
  • Suppleant: Gabriella de Caprétz

Styrelsen kan fritt adjungera personer till styrelsemöten.

För kontakt med styrelsen eller styrelsemedlemmar, kontakta kansliet som vidarebefordrar. 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se

Innehållsansvarig: Neuro Malmö