Styrelsen

På föreningen senaste stämma, 25/3 2023, beslutade stämman att styrelsen ska bestå av 1 ordförande, 5 ledamöter och 1 suppleant. Nedanstående personer till valdes till styrelsen

  • Ordinarie ledamot & ordförande: Jörgen Lindell
  • Ordinarie ledamot & 1:e vice ordförande: Hans Holmgren
  • Ordinarie ledamot & 2:e vice ordförande: Elisabet Ottosson
  • Ordinarie ledamot & sekreterare: Jonatan Engman
  • Ordinarie ledamot & kassör: Gunilla Vinciguerra
  • Ordinarie ledamot: Claes-Göran Berndt
  • Suppleant: Knut Åkesson

Styrelsen kan fritt adjungera personer till styrelsemöten.

För kontakt med styrelsen eller styrelsemedlemmar, kontakta kansliet som vidarebefordrar. 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se

Innehållsansvarig: Neuro Malmö