Medlemskap

Våra erfarenheter att leva med en neurologisk diagnos eller skada förenar oss i en stark gemenskap. Du får råd och tips från andra som lever i samma situation. Du kan delta i tematräffar om sociala rättigheter, diagnoser samt många andra arrangemang.

Det finns två typer av medlemskap:

  • Medlem (Huvudmedlem) eller
  • Stödmedlem (Närstående-/Stödmedlemskap).

OBS! OBS! Den nya medlemsformen 'stödmedlemskap', som införs den 1/1 2024, behöver inte någon koppling till en medlem. 

Du kan läsa mer om respektive medlemsform på följande länk: https://neuro.se/stoed-oss/bli-medlem/

>>> HÄR BLIR DU MEDLEM DIREKT <<<

Neuro Malmö innefattar kommunerna Malmö, Trelleborg, Vellinge eller Svedala. Bor du inte i någon av dessa kommuner, men vill bli medlem i Neuro Malmö, ange det vid medlemsansökan.

Som medlem i Neuro Malmö och Neuroorganisationen får du, eller har möjlighet till:

- Erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation
- Information och medlemserbjudanden
- Delta på resor och andra aktiviteter
- Kamratskap
- Aktuellt@Neuro Malmö, medlemsbladet kommer utmed ca. 6 nummer per år.
- Stöd och rådgivning genom diagnos- och rättsombud (ej anhörig-medlemskapet)
- Reflex. Vår riksorganisations medlemstidning i tryckt- och digitalt format (ej stöd/anhörig-medlemskapet)
- Communitymedlemskap (ej stöd/anhörig-medlemskapet)
- Nyhetsbrev (ej stöd/anhörig-medlemskapet)
- Medlemssidor (ej stöd/anhörig-medlemskapet)
- 'Hjälp' och lite direktiv och handledning med att söka pengar ur olika fonder och stiftelser
   (OBS! OBS! OBS! Du måste dock göra ansökan själv).

Innehållsansvarig: Neuro Malmö