Diagnos- och anhörigstöd

Som förening ingår vi i den landsomfattande organisationen Neuro

Diagnosstödjare

För några av de diagnoser som ingår under Neuros 'paraply' har vi lokala diagnosstödjare. För att få namn och kontaktuppgifter till dessa, kontakta vårt kansli via antingen 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se

Annars har vi ett flertal diagnosstödjare på riksnivå inom ett flertal diagnoser:

Fler diagnosstödjare >>

 

Anhörigstödjare

För tillfället har Neuro Malmö inte någon direkt verksamhet riktad mot anhöriga. Dock sprider vi så mycket anhöriginformation vi kan. Om det så kommer från till exempel riksförbundet eller Malmö Stad.

Dock är lokalföreningen, Neuro Malmö, öppen för alla medlemmar genom sin verksamhet och arrangemang. Information och utskick går ut till alla föreningens medlemmar. Oavsett om man är 'huvud'-medlem eller stödmedlem. Som medlem är man välkommen till alla aktiviteter.

Inom riksförbundet finns en mer direkt anhörigverksamhet och information. Du hittar till denna sida enligt nedan.

Anhörigstödsinformation >>