MS-snack

Tillsammans med grannföreningen i Lund kan medlemmarna deltaga i digitalt MS-snack. Välkommen till gänget!

Vi fortsätter med digitala träffar.

Andra onsdagen i månaden inbjuds alla Neuro-medlemmar i Sverige som är intresserade av, och vill diskutera lite MS.

Kl. 17 kör vi igång: Till aktiviteten.

Följande datum gäller framöver under året: 14/12

Innehållsansvarig: Neuro Malmö