Ingen ska vara ensam i jul. Foto: Anders Bryngel

Strategier för smärthantering

Hur kan vi höja vår livskvalité när vi lever med smärta eller annan funktionsnedsättning? Lyssna på en online föreläsning med Kent Revedal den 5 december klockan 13-15.

Många av oss lever med olika typer av smärta. I denna föreläsning beskriver Kent vad smärta är, vad den gör med våra kroppar samt hur vi kan hantera smärta. Har vi långvarig smärta så är det troligt att vi mött vården men inte fått något som tar bort smärtan. Det som då återstår är att hitta bra strategier för att hantera smärtan och få ett så bra liv som möjligt i alla fall.

Kent Revedal är ryggmärgsskadad och en av Neuros diagnosombud. Han har gett ut två böcker varav den senaste heter ”Leva med långvarig smärta - strategier för bättre livskvalitet”. Här kan du läsa mer om böckerna https://www.smartaochlivskvalitet.se/

Det enda du behöver är en internetuppkoppling, ett nyfiket sinne och ladda ner programmet Zoom på din dator, telefon eller surfplatta. Vi kommer att spela in föreläsningen, läs mer om gdpr här samt meddela oss om ni ej önskar delta med bild. gdpr-skyltinformation-om-fotografering-att-anvaendas-under-neuros-aktiviteter-och-arrangemang-vers-20200330.pdf

Länk för att delta https://zoom.us/j/93087584952

 

Detta är en del av ”Ingen ska vara ensam i jul” – som är digitala aktiviteter för alla under december månad.

Under hela december, lucia, julafton och nyårsafton arrangerar Neuros föreningar i hela Sverige digitala julaktiviteter för att bryta isolering och säkerställa att alla har tillgång till gemenskap och sociala sammanhang.

Oavsett om du gillar julen eller inte, så står den snart för dörren. För många är julen en tid för gemenskap och glädje, en tid att samla familjen. Men julen 2020 kommer inte att bli som tidigare jular.

Neuros enkät om pandemins effekter visar att bland våra medlemmar, människor med neurologisk diagnos, har 40% känt sig ensamma och nästan lika många, 36%, har känt sig oroliga. När pandemin nu fortsätter och sociala restriktioner består kommer den som upplevt oro och ensamhet under året att fortsätta göra det under juletid.