Alla nyheter

2019-11-01

Neurologinyheter från NIS - Vecka 44 2019

Irene Håkansson, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, har i sin avhandling studerat markörer för sjukdomsaktivitet vid Multipel skleros (MS).

Läs mer
2019-11-01

NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 4, 2019

På Karolinska Institutet hölls den 19-20 oktober en Ataxi-kurs, i regi av The International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

Läs mer
2019-10-30

Nytt läkemedel vid Skelleftesjukan får klarsignal

Efter nationella förhandlingar med företagen bakom de två nya genterapierna mot ärftlig transtyretinamyloidos, Skelleftesjukan, kommer NT-rådet (Rådet för nya terapier) nu med sin rekommendation till regionerna.

Läs mer
2019-10-25

Innovationslunch: Lyssna, fråga och våga skapa innovation!

Läs mer
2019-10-25

Patientmedverkan i vårdutvecklingsbeslut måste ske på demokratisk väg

Allt oftare väljer sjukvårdsregionerna ut enskilda patienter för samverkan, som i princip bara representerar sig själva. Men vad gör patientmedverkan för nytta, om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem?

Läs mer
2019-10-22

Ökad kunskap om als olika varianter ger ökat hopp om fler behandlingar

Enligt als-specialisten Peter Andersen har forskarna runt om i världen gjort klara framsteg de senaste årtiondena kring orsaken till hur de olika upptäckta varianterna av als-sjukdomen utvecklas.

Läs mer
2019-10-20

Kognitiv rehabilitering är livsviktig

– Tänk dig själv att du är i en kassakö i en butik och plötsligt hamnar i en så kallad komplikationsfas, då symtomen blir extra tydliga. Du drabbas av att plötsligt bli helt stel och låst av symtomen, kan inte förflytta dig. Du glömmer pinkoden och kan knappt tala.

Läs mer
2019-10-20

Lågkonjunktur slår hårt mot regionerna

Ett nyhetsbrev från de forskande läkemedelsföretagen

Läs mer
2019-10-15

Neurologinyheter från NIS - Vecka 41 2019

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer
2019-10-04

Neurologinyheter från NIS - Vecka 40 2019

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer