Väntade problem vid vaccinproduktion

Att det blir inkörningsproblem när vaccinbolagen ska skala upp produktionen av covidvaccin till nivåer som aldrig tidigare skådats är inte så konstigt, anser experter som Life-time talat med. Vaccinproduktion är extremt komplicerad och myndigheterna ställer mycket höga krav på kvalitet och säkerhet under tillverkningen.


Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer

Många patienter tvingas uppsöka vården ett flertal gånger innan de får sin cancerdiagnos. Nätverket mot cancer vill nu att vården inför en larmfunktion i journalsystemet för att upptäcka cancer på ett tidigare stadium.


Kritik mot nationalism och låg beredskap

Dålig beredskap, otillräckliga varningssystem och en ojämlik fördelning av vaccin. Så låter kritiken från IPPPR – Independent Panel for Preparedness & Response – som granskar både WHO:s och världens länders hantering av pandemin. I en rapport påpekar panelen att gapet mellan den rika och den fattiga delen av världen blivit allt större i jakten på ett covidvaccin.


Antibiotikaförskrivning minskade kraftigt

Förskrivningen av antibiotika på recept minskade kraftigt under 2020, med en särskilt stor nedgång för barn upp till sex år. Minskningen är främst en effekt av pandemin.