TLV-chefen: ”Alla vinner på trepartsöverläggningar”

Systemet med trepartsöverläggningar och återbäringsavtal mellan företag och regioner behöver bli mer förutsägbart för företagen och tydligare regleras. Och TLV behöver tydligare lagstöd för att utveckla den värdebaserade prissättningen på läkemedel. Det säger TLVs generaldirektör Agneta Karlsson i en stor intervju för Life-time.

Ledare

"Stoppa orimliga krav i samband med återbäring"

Karolina Antonov Analyschef - Lif


Han granskar WHOs jobb under pandemin

En oberoende panel, IPPPR, ska granska både WHO:s åtgärder och hur världens olika länder agerat under pandemin. Ett uppdrag med enorma dimensioner och utmaningar, men Anders Nordström – som leder panelens sekretariat – är övertygad om att arbetet kommer att leda till bra lärdomar och vägledningar inför kommande pandemier.