Ataxi

Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av ärftliga ataxier är välkomna till denna grupp!

Vi bestämde att nästa gång vi träffas, skulle bli den 11 mars, med en föreläsning av överläkare, docent, forskare och specialistläkare Andreas Pushmann, från SUS Lund, om ärftliga ataxier.

Vi träffas i Neuro Lundabygdens lokaler på Skansvägen 5, Annegården, i Lund.

I samband med träffen kommer fika att serveras till självkostnadspris.

Anmäl dig snarast till Neuro Lundabygdens kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Ataxi på Neuroförbundet. Det finns flera olika varianter av Ataxi och en av de "vanligare" varianterna heter Spinocerebellär Ataxi (SCA) och är definierad som en sällsynt diagos. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om den sällsynta diagnosen Spinocerebellär Ataxi.

Vill du läsa ännu mer om sällsynta diagoser, har de även en hemsida. Vad är en sällsynt diagnos förresten?

Innehållsansvarig: Neuro Malmö