Nr 4/2023

Viktigt! Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in. Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig. Anmälan/återbud, görs helst två dagar i förväg, på mejl stockholm@neuro.se om inget annat anges.

På omslaget - G
roßeltern mit Enkel beim Herbstspaziergang.  

Fotograf: Jan Schuler. Licensierad till Adobe Stock. 


Innehåll 


Neuro Stockholm läns verksamhet - Sidan 3

Ny medarbetare - Sidan 4

Ordförande har ordet - Sidan 4 - 5

Nytt medlemskap - Sidan 6

Resa till Karlstad - Sidan 7

Aktiviteter - Sidan 8 - 10

Händer i vår - Sidan 11

Biokväll - Sidan 12

Temaföreläsningar - Sidan 13

Nyhetsbrev - Sidan 13

Kalendarium - Sidan 14 - 15

Neurodagen - Sidan 16

Allmänt om färdtjänst - Sidan 17

Medlemsresa Kamena Vourla - Sidan 18- 20

Sudoku - Sidan 21

Diagnosträff för medlemmar - Sidan 22

Hitta rätt som ny medlem - Sidan 22

Träffa vården när och där det passar dig! - Sidan 23

Bosse Råd Stöd och Kunskapscenter - Sidan 24

Lokalföreningar - Neuro Stockholms län - Sidan 24