Vårt kansli

Om du vill nå oss är bästa sättet att göra det genom att skicka oss ett mejl. Personalen på kansliet kan ha svårt att svara i telefon precis när du ringer, eftersom vi ofta sitter i möten, håller i en aktivitet eller befinner oss på annan plats. Vi gör självklart vårt bästa för att kunna ge svar och återkomma så fort som möjligt.

Ann-Cristin Broberg - Kanslist

Föreningsadministratör, medlemsregister och reception
ann-cristin.broberg@neuro.se

Magnus Andersson - Aktivitetsansvarig
magnus.andersson@neuro.se

Sven Arnehed - Intressepolitisk handläggare
Funktionshinderpolitiska frågor i Region Stockholm och Stockholms Stad
sven.arnehed@neuro.se

Tomas Rodriguez Hedling - Kommunikatör
Medlemstidning, sociala medier
Intressepolitisk handläggare Funktionshinderpolitiska frågor i Region Stockholm och Stockholms Stad
tomas.rodriguez-hedling@neuro.se

Telefon 08-720 29 40 ( Växel )