Nr 3/2023

Viktigt! Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in. Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig. Anmälan/återbud, görs helst två dagar i förväg, på mejl stockholm@neuro.se om inget annat anges. 

På omslaget - Petunia x hybrid.
Fotograf: By kallerna - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7295636

Neuro Stockholm läns - verksamhet Sidan 3

Resekrönika - Sidan 4

Ordförande har ordet - Sidan 5

Tillgänglighetsanpassade guidningar -  Sidan 6 - 7

Aktiviteter - Sidan 7 - 13

Biokväll - Sidan 14

Temaföreläsningar - Sidan 15

Kalendarium - Sidan 16 - 19

Online Yoga - Sidan 19

Neurologisk rehabilitering - Sidan 20

Bilder från medlemsresan - Sidan 21

Varför en medlemskampanj - Sidan 22

Träffa vården när och där det passar dig! - Sidan 23

Hitta rätt som ny medlem - Sidan 23

Bosse Råd Stöd och Kunskapscenter - Sidan 24

Lokalföreningar - Neuro Stockholms län - Sidan 24