Bilder och dataskyddsförordningen - GDPR

Ett fotografi eller en film som innehåller en igenkännbar människa är att betrakta som en personuppgift. För fotografering och hantering av bilder på människor lutar vi oss i första hand mot de två rättsliga grunderna Allmänt intresse eller Samtycke.

Samtycke
Samtycke innebär att den fotograferade frivilligt medger att Neuro Stockholm och publicerar bilderna där hen är med på. En avbildad person har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke. Samtycke använder vi som rättslig grund när vi fotar och filmar studenter och externa personer. Neuro Stockholm arbetar med muntligt samtycke utom när det gäller barn under 13 år.

Allmänt intresse
Allmänt intresse åberopar Neuro Stockholm för att det ingår i vårt uppdrag som ideellförening att informera om vår verksamhet. Denna rättsliga grund använder vi för det mesta för fotografering av anställda och fotografering av evenemang.

Fotografering och filmning av evenemang
Samtycke är inte en rimlig rättslig grund vid fotografering av evenemang och aktiviteter, då det är praktiskt omöjligt att samla in det från alla personer på plats. Den rättsliga grunden är därför Allmänt intresse. Syftet är att informera allmänheten om vår verksamhet. Det är också ofta en del av upplevelsen för inbjudna gäster att kunna få ta del av "mingelbilder" från någon av våra aktiviteter. Personer som är med på bilderna har ändå rättigheter enligt dataskyddsförordningen och vi en informationsplikt gentemot dem. 

Anslag
På vår anslagstavla har vi anslagit en affisch som beskriver att vi tar bilder i vår lokal samt att de används i vår kommunikation. Affischen går att ladda ner nedan.