Digitala Tips

Tänk Säkert - För att du och andra internetanvändare inte ska bli lurade på webben så är det viktigt att stärka den egna kunskapen. Fler säkra internetanvändare är en viktig pusselbit för att skapa ett säkrare samhälle.
www.internetstiftelsen.se/tanksakert

Digitalhjälpen - Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Digitalhjälpen är en webbplats med vägledning och tips som ska underlätta för digitala nybörjare att komma igång med digitala tjänster.
https://www.pts.se/digital-inkludering/digitalhjalpen/ 

Seniorsurfarna - På UR-Play hittar du programserien seniorsurfarna (3 säsonger).
https://urplay.se/serie/225137-seniorsurfarna

Tänk säkert

Tänk säkert är en kampanj på uppdrag av regeringen för ett säkrare digitalt samhälle. Kampanjen är ett samarbete mellan MSB, polisen och Internetstiftelsen och syftar till att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Lär dig att känna igen ett bluffmejl, skydda din e-legitimation och att skapa starka lösenord med hjälp av snabbkurserna på webbsidan. På så sätt är du bättre rustad om du skulle råka ut för bedragare på nätet. På webbsidan hittar du förebyggande snabbkurser som tar upp konkreta verktyg.

Bakom kampanjen står
•MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
•Polisen: Polismyndigheten är en statlig myndighet som genom sitt arbete bidrar till att minska brottslighet och öka människors trygghet i samhället.
•Internetstiftelsen: Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Digitalhjälpen

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Digitalhjälpen är en webbplats med vägledning och tips som ska underlätta för digitala nybörjare att komma igång med digitala tjänster.

PTS, post och telestyrelsen har uppdraget att öka den digitala delaktigheten i samhället. Mellan april 2020 och mars 2021 hade de ett särskilt regeringsuppdrag, som en följd av pågående coronapandemi. Uppdraget syftade till att genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster. En av insatserna som genomfördes är Digitalhjälpen, som lanserades i december 2020. PTS fortsätter att driva Digitalhjälpen även efter avslutat regeringsuppdrag.

Digitalhjälpen ska underlätta för digitala nybörjare att ta ett första steg och komma igång med digitala tjänster samt att få koll på var det finns mer hjälp och information att få.

Digitalhjälpen består av följande:
• Webbplatsen digitalhjalpen.se med information, stöd och tips.
• Steg-för-steg-guider och instruktionsfilmer för olika digitala tjänster, pts.se/digitalstart
• Särskilt stödmaterial för personal inom vård och omsorg eller personer som arbetar med att stötta digitala nybörjare.
• Samarbeten och aktiviteter för att sprida information om det stöd som finns för digitala nybörjare.

Seniorsurfarna

Allt mer i vår vardag styrs av den digitala tekniken. Och det där med internet, BankID eller appar behöver faktiskt inte vara så komplicerat. I säsong ett skickas fyra av Sveriges mest folkkära personer till ett träningsläger för att drillas i digitala färdigheter. Det är Marianne Mörck, Björn Hellberg, Claes Malmberg och Ewa Fröling. Målet är att gå från mer eller mindre digital oskuld till en "full fjädrad seniorsurfare". Guide och programledare är Kattis Ahlström. Denna programserie för dig som är senior är en del av Utbildningsradions koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Se också Seniorsurfarskolan där Kattis, tillsammans med en grupp seniorsurfare, går igenom olika tjänster och ger sina bästa tips.