Om Neuro Stockholm

Vi hävdar med bestämdhet att alla människor har lika värde. Den som har en funktionsnedsättning eller är sjuk är lika värdefull i den mänskliga gemenskapen som den friske med alla funktioner i behåll.

Varje människas liv är värt att leva och bevara. Men att värna livet innebär inte bara överlevnad utan också rätten till ett gott liv. All verksamhet riktar sig till medlemmar i Stockholms län och deras närstående.

Vi bygger vår verksamhet på tre hörnstenar.

Som kamratorganisation är vår främsta uppgift att se till att medlemmar träffas under trevliga former. Se mer under aktiviteter, i vår medlemstidning, i vårt nyhetsbrev eller på Facebook.  

Som råd- stöd och serviceorganisation ger vi råd och stöd till medlemmar och anhöriga som önskar det. Vi anordnar kurser, resor, fritidsaktiviteter med mera. Vi ger också stöd till forskning och rehabilitering. Riksförbundet har en "Rättsombudsverksamhet".

Som intresseorganisation är vår främsta uppgift att påverka och förändra. Vi lyfter fram frågor där vi vill se förändringar och förbättringar för det samhälle vi vill se och inkluderar alla människor.