Elgstrands och Michaels fonder

Om du vill följa med på vår rehabiliteringsresa till Vintersol har du möjlighet att söka ett bidrag från någon av våra två fonder.

Styrelserna för Neuro Stockholm och Neuro Stockholms regionförbund har bestämt att utdelningen från våra fonder ska bestå av bidrag till enskilda medlemmar på 20 000 kronor, för att möjliggöra för dem att kunna följa med på vår rehabiliteringsresa till Vintersol.

Karin och Arthur Elgstrands fond
Alla medlemmar i Neuro Stockholms regionförbund kan söka från fonden. Styrelsen har bestämt att 2024 års utdelning ska bestå av 5 bidrag till vår rehabiliteringsresa.

Willy och Bertha Michaels fond
Bara du som är medlem i Neuro Stockholms lokalförening kan söka från fonden. Styrelsen har bestämt att 2024 års utdelning ska bestå av 3 bidrag till vår rehabiliteringsresa.

Ansökan
Ansökningsblanketterna är digitala och kan fyllas i på skärm (sparas ner och mejlas till oss) eller så kan du skriva ut och skicka in dem per post. Ansökan skickar du in i april månad och senast 30 april. Om du har frågor eller vill få ansökningsblanketter hemskickade via post hör av dig per mejl till stockholm@neuro.se

Styrelserna för Neuro Stockholm och Neuro Stockholms regionförbund