Synpunkter - Malmö Stad

Via e-tjänsten kan du lämna in synpunkter och klagomål på Malmö stads äldreomsorg och hemsjukvård, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (socialtjänsten).

https://sjalvservice.malmo.se/oversikt/overview/1145

Innehållsansvarig: Neuro Malmö