Alla nyheter

2019-10-25

Patientmedverkan i vårdutvecklingsbeslut måste ske på demokratisk väg

Allt oftare väljer sjukvårdsregionerna ut enskilda patienter för samverkan, som i princip bara representerar sig själva. Men vad gör patientmedverkan för nytta, om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem?

Läs mer
2019-10-22

Ökad kunskap om als olika varianter ger ökat hopp om fler behandlingar

Enligt als-specialisten Peter Andersen har forskarna runt om i världen gjort klara framsteg de senaste årtiondena kring orsaken till hur de olika upptäckta varianterna av als-sjukdomen utvecklas.

Läs mer
2019-10-20

Kognitiv rehabilitering är livsviktig

– Tänk dig själv att du är i en kassakö i en butik och plötsligt hamnar i en så kallad komplikationsfas, då symtomen blir extra tydliga. Du drabbas av att plötsligt bli helt stel och låst av symtomen, kan inte förflytta dig. Du glömmer pinkoden och kan knappt tala.

Läs mer
2019-10-20

Lågkonjunktur slår hårt mot regionerna

Ett nyhetsbrev från de forskande läkemedelsföretagen

Läs mer
2019-10-15

Neurologinyheter från NIS - Vecka 41 2019

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer
2019-10-04

Neurologinyheter från NIS - Vecka 40 2019

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer
2019-09-23

Enkät om dina kontakter med Försäkringskassan

Vi får dagligen in berättelser från våra medlemsförbund om negativa erfarenheter av kontakter med Försäkringskassan. Det handlar om bedömning av ansökningar och bemötande, samt om alla typer av ersättningar, exempelvis sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller merkostnadsersättning.

Läs mer
2019-09-23

LIFe time Nyhetsbrev nummer 24 2019

HPV-vaccination för pojkar från nästa höst

Läs mer
2019-09-23

Neurologinyheter från NIS - Vecka 38 2019

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer
2019-09-16

LIFe time Nyhetsbrev nummer 23 2019

Anders Blanck: ”Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete inom läkemedelsområdet avstannar.”

Läs mer