Alla nyheter

2020-10-06

Inspirationsdag för anhörigstöd

Välkommen till en inspirationsdag för dig som är anhörig eller i nära relation till någon som har stöd från funktionsstödsförvaltningen, habiliteringen eller psykiatrin.

Läs mer
2020-09-24

Läkemedelsbranschen öppnar upp men Storbritannien stänger ner

Läs mer
2020-09-17

Svårt sjuka Eva-Lena får träffa olika läkare varje gång

Eva-Lena Kjellsson från Växjö har varit sjuk i den ovanliga sjukdomen CMT – en neuromuskulär sjukdom som får musklerna att förtvina hela sitt liv. Hon behöver ofta uppsöka vården för sina besvär, men det är sällan som hon får träffa samma läkare.

Läs mer
2020-09-17

LIF-nyhet Covid-19 – vem drabbas mest och hur kan vi förutspå det? 2020

Varför vissa blir mer allvarligt sjuka än andra fortsätter att utmana forskningen. Biomarkörer för detta och genetiska förklaringar till varför vissa barn drabbats av immunologiska besvär efter genomgången covid-19 samt riskerna för en ny våg i höst är något ...

Läs mer

Kurs: Hästkrafter

Det blir 3 dagar som bland annat kommer varvas med föreläsningar av Valjevikens arbetsterapi. Föreläsningar som till exempel "Varför använder vi skapande i arbetsterapin och vad finns det för likhet med att arbeta med motorer?"

Läs mer

Anhörig & diagnos

Detta är en familjekurs som riktar sig till hela familjen där en av föräldrarna drabbats av en neurologisk diagnos. Så det kommer finnas aktiviteter för föräldrarna och barnen, på varsitt håll, men så klart även aktiviteter för hela familjen.

Läs mer
2020-09-08

Funka nyhetsbrev Uppdaterad nr 7 - 2020

För att fler ska förstå vad den nya lagen om digital tillgänglighet innebär ur användarperspektiv erbjuder Funka kostnadsfri utbildning för ungdomar med funktionsnedsättning.

Läs mer
2020-09-01

LIFe-Time nyhetsbrev nr25 2020

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under första halvåret. Exporten uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2019.

Läs mer

Neurodagar på Valjeviken

Välkommen på Neurodagar tillsammans med Neuro Blekinge och Neuro Skåne på Valjeviken! Neuroföreningarna i Blekinge och Skåne inbjuder dig som är neurologisk patient/anhörig eller dig som arbetar med neurologisk rehabilitering till Neurodagar på Valjeviken.

Läs mer
2020-07-09

Diagnosnytt - en medlemsförmån

Tydliga tecken på hjärnskada vid svår covid-19

Läs mer