Styrelsen

  • Ordförande: Bengt Olsson
  • Vice ordförande: Claes-Göran Berndt
  • Sekreterare & Suppleant: Yvonne Rambring
  • Kassör & Ordinarie ledamot: Gunilla Vinciguerra
  • Vice Kassör & Ordinarie ledamot: Jörgen Lindell
  • Ordinarie ledamot: Elisabet Ottosson
  • Adjungerad suppleant: Caroline Elmstedt

Styrelsen kan fritt adjungera personer till styrelsemöten.

För kontakt med styrelsemedlemmar, kontakta kansliet som vidarebefordrar. 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se

Innehållsansvarig: Neuro Malmö