Alla nyheter

2018-01-25

Sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid Sveriges sju universitetssjukhus. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper, där exempelvis muskelsjukdomar ingår. Dessa centra har bland annat i uppgift att stötta expertteamen i deras arbete och göra dem kända.

Läs mer
2018-01-24

Råd & stöd

En rak kommunikation är väsentlig i all kontakt mellan människor. Inte bara privat utan även till exempel i vården.

Läs mer
2018-01-24

Forskning

Neurologi omfattar sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och den medicinska utvecklingen går snabbt framåt.

Läs mer
2018-01-24

Välfärdsteknologi och E-hälsa

E-hälsa är att använda digitaliseringen och elektroniska tjänster för att främja god och jämlik hälsa. E-hälsa ur ett patientperspektiv handlar Neurorapporten 2018 om, då mer än en halvmiljon människor i Sverige lever med neurologiska diagnoser och runt dem finns både anhöriga och andra som påverkas

Läs mer
2017-12-07

Föreningen Ridterapi för Alla

Läs mer
2017-07-18

Seminarium om assistansersättningen

13 juni 2017, kl 10-12 Hör Bengt Westerberg presentera sin nya rapport Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen. I panel: universitetslektorerna Therese Bäckman, jurist, Hans Knutsson, ekonom, samt nye ordföranden i Funktionsrätt Sverige, Lars Ohly.

Läs mer
Lästips
2017-06-21

Hjälpmedel och bra tips

Läs mer
2017-04-08

Försäkringar

Läs mer
2017-01-18

Säker utskrivning

Säker utskrivning är en del av samspelsmodellen och handlar om att människor som får vård och omsorg. Skall skall kunna känna större trygghet i samband med sin hemgång utifrån individens perspektiv. Filmen är tagen från Landstinget Blekinges Youtube sida

Läs mer
2017-01-18

Beslutsstöd

Beslutsstöd är en del av samspelsmodellen. För att säkra infomationsöverföringen mellan olika vårdgivare rapporterar man med hjälp av SBAR. Videon är tagen från Landstinget Blekinges Youtube-sida

Läs mer