Allt fler läser sin nätjournal

Den 22 mars förra året införde Landstinget Blekinge möjligheten att läsa sin journal på nätet. Då hade redan 3 000 blekingar loggat in och tittat på sina journaler från andra landsting.

Nio månader efter införandet är antalet inloggade blekingar uppe i drygt 13 000 och siffran ökar med omkring 30 varje dag.
– Det är en stadig ökning, konstaterar Pia Solsträte, e-hälsostrateg på Landstinget Blekinge.

Målsättningen med tjänsten har varit att öka delaktigheten och ge patienten möjlighet att vara mer förberedd när man besöker vården.

Ju fler kontakter man har med vården desto större blir nyttan av tjänsten.

– Om man har en kronisk sjukdom så är tjänsten jättebra. Dels har man möjlighet att dela med sig av journalen, så att anhöriga kan ta del av den, men den gör även att man kan vara mer förberedd och till exempel se vad som sades vid förra besöket, säger Pia Solsträte. Införandet av journalen på nätet var inte okontroversiellt. Från vårdpersonalens sida fanns farhågor att tjänsten skulle röra upp onödig oro hos patienter och att det i sin tur skulle öka belastningen på vården.
Patienter skulle till exempel kunna få svar på provsvar innan en läkare hunnit förmedla det. – Det är klart att det funnits en viss oro inom vissa personalgrupper, men vi har inte sett att det ställt till någonting, säger Pia Solsträte.

Under 2016 har tjänsten utvecklats på olika sätt. Från början visades ingen information från psykiatrin, kvinnokliniken eller ungdomsmottagningarna.
Efter hand som man tagit fram rutiner och tittat på erfarenheter från andra landsting så har fler delar öppnats. Nu finns även vissa delar av psykiatrin och kvinnokliniken tillgängliga.
Under 2017 hoppas man kunna införa möjligheten att följa sin remiss, men utvecklingen måste gå i lugn takt, menar Pia Solsträte.
– Vi vill vara på den trygga sidan och veta att vi har bra rutiner. Någon större oro från patienter, exempelvis vad det gäller säkerheten, har man inte märkt av. – Det är en väldigt säker plattform.

När det gäller barn under 13 år är det bara vårdnadshavare som har direktåtkomst till journalen. Sedan är det ett glapp fram tills personen fyller 18 år. Däremellan har bara vården tillgång till den. Just nu tittar man på ett nytt ramverk där ett förslag är att sänka åldersgränsen till 16 år.
– Det sker en utveckling hela tiden, säger Pia Solsträte.

FAKTA
Det går att låsa sin journal Det går att låsa sin journal och därmed stänga möjligheten att se den via nätet. Det kallas att man förseglar journalen. Bara tre av drygt 13 000 inloggade blekingar har valt att göra det. "Det visar att invånarna verkar lita på att det är en säker plats", säger e-hälsostrateg Pia Solsträte.

Tobias Fabbeke tobias.fabbeke @blt.se 0455-772 29

Utklippet är taget från Blekingelänstidning
Onsdagen den 18 januari 2017