Försämra inte assistentersättningen

Blekinge Läns Tidning onsdagen 19 oktober 2016. Vecka 42. Nr 262.
av Gustaf Nilsson

Få reformer har skapat så mycket trygghet som LSS reformen och
assistentersättningen som infördes under de borgerliga regeringsåren1991–1994.
Det är av största vikt att personer med funktionsnedsättning har rätt till det stöd som de behöver. Har rätt till personlig assistent för att kunna klara sina behov och leva ett fullvärdigt liv.
Det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen givit Försäkringskassan direktiv att spara in på assistenttimmarna för personer med funktionsnedsättning.
Av nyhetsrapporteringen framgår flera aktuella fall som upprör.För bara några dagar sedan avled en ms-sjukensam 55-årig kvinna på en köpcentertoalett i Malmö. Hon hade nekats få de assistenttimmar som behövdes.

Lagstiftningen från 90-talet innebar riktade välfärdssatsningar till de mest utsatta. Detta reformbygge är nuvarande regering på väg att försämra med mänskligatragedier som följd. I avvaktan på resultatet av den utredning som pågår om LSS och assistentersättningen och som leds av riksdagsledamoten Desiree Pethrus (KD) borde inga nya direktiv om antal timmar komma.

Regeringen borde omgående ta tillbaka uppdraget man givit Försäkringskassanom kravet på färre assistenttimmar.Många personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga känner i dag stor oro för att inte få den hjälp de behöver.

Tanken bakom lagen om stöd och service var att tillgodose det stora behov personer med funktionsnedsättning har.Detta är regeringen nu påväg att allvarligt försämra.
Om det i några fall av olika anledningar förekommit fusk i samband med assistentverksamhet och utbetalningar, är det detta som Försäkringskassan ska angripa. Att försämra för de som är i stort behov av sin personlige assistent är felväg att gå. Regeringen måste gå till reträtt och ta tillbaka kravet i regleringsbrevet till Försäkringskassan om besparingar som innebär färre assistanstimmar innan fler personer drabbas.

Gustav Nilsson Förste ersättare till riksdagen (M)