Höstkampanj 2023 med verktygslåda

Höstkampanjen riktar in sig på beslutsfattare och opinionsbildare och ska lyfta frågor som är viktiga för Neuroförbundet

Höstkampanjen riktar in sig på beslutsfattare och opinionsbildare och ska lyfta frågor som är viktiga för Neuroförbundet och som behöver förändras för att fler ska kunna delta i yrkeslivet och samhällslivet. Det är frågor om hjälpmedel, e-hälsa, tillgänglighet och andra frågor kopplade till svensk lagstiftning och rättigheter.

Under höstens behöver föreningsliv, kansli och individuella medlemmar gemensamt bidra till att rekrytera minst 1 300 medlemmar för att nå målet med 13.500 medlemmar vid årsskiftet. Den ökade synligheten som höstkampanjen bidrar med kommer öka kännedomen om Neuroförbundet i våra frågor.

Det paket med verktygslåda som finns att tillgå för hela föreningslivet syftar till att öka synligheten i våra viktiga frågor och i förlängningen bidra till fler medlemmar, både ordinarie medlemmar och stödmedlemmar.

Kontaktperson

Mattias Nordgren
E-post: mattias.nordgren@neuro.se
Telefon: 0760 017 027