Förtroendevald - bra att veta

På denna sida finns information för dig som är eller kommer att bli förtroendevald i Neuro. Som förtroendevald representerar du både våra medlemmar och vårt förbund.

Ju fler som engagerar sig i vår organisation desto starkare blir vi gentemot samhällets beslutsfattare. Som förtroendevald i Neuro har du fått förtroendet av föreningens medlemmar att vara deras språkrör i frågor som är viktiga för dem.

Detta är ett mycket viktigt uppdrag som ska tas på största allvar.

Inom vårt förbund finns det flera olika förtroendemannaroller, i dokumentet nedan finns en beskrivning över några av dem. Om du har några frågor är du givetvis alltid välkommen att kontakta förbundskansliet.

Handlingsplan

Vid förbundskongressen 2017 antogs handlingsplan för 2018-2021.

Bidrag att söka

Nedan finner ni tips på fonder där ni kan söka medel till er verksamhet.

Studieverksamhet

Lokalföreningar, länsförbund och distrikt kan när samverkan sker med utbildningssamordnare, exempelvis en folkhögskola, ansöka om bidrag från SPSM för kost och logi samt resor.

Bidrag beviljas till utbildningar som "leder till att den enskilde med funktionsnedsättning och dennes anhörig får bättre kunskap att klara sin livssituation så bra som möjligt".

Neuro Impulsen 

Impulsen är ett nyhetsbrev som ges ut av förbundskansliet. Nyhetsbrevet som distribueras via e-post utkommer oftast första torsdagen i varje månad och riktar sig i första hand till förtroendevalda i lokalföreningar, länsförbund och distrikt.

Frågor om medlemsregistret

Årsmöte och stadgar

Årsmötet - ett viktigt möte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Enligt Neuroförbundets stadgar ska alla lokalföreningar hålla årsmöte innan mars månads utgång.

Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur lokalföreningen har skött sig samt bestämma vilka frågor man skall arbeta med under det kommande året.

Observera att styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning samt revisionsberättelse skall insändas till förbundskansliet senast 30 dagar efter genomfört årsmöte!

Lathund 

Styrelseförteckning

Stadgar för föreningar och länsförbund

 

Innehållsansvarig: PJ Tjärnberg