Förtroendevald - bra att veta

På denna sida finns information för dig som är förtroendevald i Neuro. Som förtroendevald representerar du både våra medlemmar och vårt förbund.

Ju fler som engagerar sig i vår organisation desto starkare blir vi gentemot samhällets beslutsfattare. Som förtroendevald i Neuro har du fått förtroendet av föreningens medlemmar att vara deras språkrör i frågor som är viktiga för dem.

Om du har några frågor är du givetvis alltid välkommen att kontakta förbundskansliet.

Handlingsplan

Vid förbundskongressen 2017 antogs handlingsplan för 2018-2021.

 

Årsmöte och stadgar

Årsmötet - ett viktigt möte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Enligt Neuroförbundets stadgar ska alla föreningar hålla årsmöte innan mars månads utgång.

Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur föreningen har skött sig samt bestämma vilka frågor man skall arbeta med under det kommande året.

Observera att styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning samt revisionsberättelse skall insändas till förbundskansliet senast 30 dagar efter genomfört årsmöte!

 

Stadgar för förening och länsförbund

Innehållsansvarig: PJ Tjärnberg