Neurofonden

Här hittar ni information och ansökningshandlingar för Neurofonden inkl grundbidrag samt Anders Ulffs Minne

Neurofonden
Ansökningsperioden för 2019 års anslag gällande rekreation & rehabilitering samt resor är avslutadFondens styrelse fattar beslut i månadsskiftet november-december och därefter meddelas sökanden om beslutets innehåll.

Grundbidrag
Samtliga lokalföreningar har årligen rätt till grundbidrag upp till 10 000 kronor för rehabiliterings- och rekreationsverksamhet. Grundbidraget kan rekvireras under tiden 1 januari - 31 december.

Anders Ulffs Minne
Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.