Lokala promenadare

Lokala promenadare är en person som vill göra en promenad under Neuropromenaden 2022 och berätta om vad Neuro är för allmänheten och lokal media.

Neuropromenaden är en chans för hela föreningslivet att berätta om vad Neuro är. Varför det behövs pengar till forskning och vad samhället behöver göra för oss som lever med en neurologisk diagnos. Det är också en chans att få nya medlemmar.

Skapa därför ett event. Det kan vara en speciell dag under månaden som Neuropromenaden pågår. Eller till exempel varje måndag under månaden, det väljer ni själva. Utse en lokal promenadare. En person som fungerar som ledare för dagen och som är talesperson. Bjud in allmänheten. Det kan göras som ett event på Facebook, ett mejl till medlemmar som uppmanar sina vänner att gå promenaden eller som en annons i lokaltidning och på anslagstavlor. Bjud också in media. Vi på förbundskansliet kan hjälpa er med mediabiten och med Facebookevent om ni känner er osäkra.

På själva eventet samlar ni alla och ser till så att de är anmälda till ert lag på Neuropromenadens hemsida. Om de inte är det går det att göra det från mobilen på plats. Anmälan är som ni redan vet: en valfri gåva till neurologisk forskning.

Ta sedan en promenad tillsammans. Den lokala promenadaren berätta om sin diagnos, varför det behövs forskning till den. Berätta också om vad Neuro gör lokalt i ert område och vilka problem man kan stöta på i samhället. Ta särskilt tid med eventuella journalister från lokalmedia.

När promenaden är slut kan den lokala promenadaren samla alla som gått promenaden och göra en gemensam Swish till Neuropromenaden och ert lag. Samtidigt är det en jättechans att berätta för de som inte är medlemmar i Neuro hur man blir medlem och vad bra det är att vara medlem.

Innehållsansvarig: Henrik Östman