Rådgivande forum november 2024

Under hösten 2024 kommer riksförbundet efter beslut på extrakongressen 2022 genomföra rådgivande forum för föreningslivet och förbundsstyrelsen enligt följande:

* Kista 8-9 november
* Umeå 10-11 november
* Mölndal 22-23 november
* Lund 24-25 november

Inbjudan med mer information samt länk för anmälan kommer att sändas ut till föreningar samt läns- och regionförbund i mitten av augusti.

 

Kontaktperson: PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alternativt e-post pjt@neuro.se