Rådgivande forum november 2024

Under hösten 2024 kommer riksförbundet efter beslut på extrakongressen 2022 genomföra rådgivande forum för föreningslivet och förbundsstyrelsen enligt följande:

Kista 8-9 november
Umeå 10-11 november
Mölndal 22-23 november
Lund 24-25 november

Inbjudan och mer information kommer under våren att sändas ut till föreningar, läns- och regionförbund samt finnas att hämta på Föreningsservice.

 

 

Kontaktperson: PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alternativt e-post pjt@neuro.se