Neuropromenaden 2020 blir digital

Neuropromenaden goes digital - starta ert lag idag!

I år satsar vi alla resurser digitalt. Den nya webben byggs om ytterligare en gång med syfte att ta in anmälningar och gåvor.

Vi ser att föreningslivet och företag är väldigt viktiga för Neuropromenaden – därför har vi tagit fram en lagfunktion. Den hittar ni här: egnainsamlingar.neuro.se/events/neuropromenaden

Vi rekommenderar varje förening att starta ett lag redan idag. Lagen kommer att placera sig i resultatlistan efter insamlade medel.

Vi har redan nu företag som kommer att starta lag och uppmana sina anställda att delta. Ett kul sätt att engagera företag som annars kanske brukar sponsra.

Så fort den nya sidan är klar kommer vi informera om länken på denna plats.

Vi börjar marknadsföra digitala Neuropromenaden  från månadsskiftet juni/juli i sociala medier.

 

För frågor vänligen kontakta Jenny Höglund, insamlingsansvarig, tel 076-001 70 31