Neurodagen 2020

Neurodagen infaller den 28 september varje år.

Syftet med Neurodagen är att marknadsföra Neuroförbundet, neurologiska diagnoser och de frågor vi arbetar för. Neuros föreningar och länsförbund kan genomföra publika aktiviteter, öppna för såväl medlemmar som allmänhet.

Beställ kampanlåda
Nu kan föreningar och länsförbund beställa kampanjlåda inför Neurodagen. Lådan kommer bland annat att innehålla informationsmaterial och give aways. 

Beställning måste ske senast den 23 augusti för att vi skall kunna garantera att ni skall hinna få er låda i tid.