Rekryteringsarbete 2024

Under 2024 kommer Neuroförbundet ha stort fokus på rekrytering av nya medlemmar och givare.
Vår förhoppning är att hela vårt föreningsliv känner lust och intresse av att på något sätt delta i detta viktiga arbete för att öka medlemsantalet och stärka Neuro som organisation.

Först ut nu under våren är ett flertal diagnosdagar att skapa bra rekryteringsaktiviteter omkring.
Diagnosdagarna infaller,
* 11/4 parkinsondag
* 14/5 strokedag 
* 30/5 msdagen

Neuropromenaden kommer också att genomföras under våren, närmare bestämt under perioden 10-20 maj. I samband med Neuropromenaden finns fina möjligheter till att rekrytera både medlemmar och givare.

Ekonomiskt bidrag finns att söka för rekryterande aktiviteter via Extra stödet och nytt material finns att beställa från förbundskansliet.