Neurodagen 28 september

Neurodagen infaller den 28 september.
Under perioden 23 september – 8 oktober genomför föreningslivet aktiviteter ska för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Kampanjlåda
Nu kan föreningar och länsförbund som planerarar aktiviteter i samband med årets Neurodag beställa en kampanjlåda. Lådan kommer bland annat att innehålla informationsmaterial, flyers för medlemsrekrytering, årets Neurorapport samt "give aways".

Beställning bör göras innan den 25 augusti för att vi ska kunna garantera att ni hinner få er låda i tid.

Kontakt: PJ Tjärnberg på förbundskansliet, mejl pjt@neuro.se alternativt telefon 0760 017 037