IT-fika

Ingen föranmälan, klicka på länken för att delta.

IT-fika

IT-fikor
(ingen föranmälan, klicka på länk för att delta)

25 februari kl 14-15 IT-fika Teams - OBS NY TID!
Klicka här för att ansluta till mötet

19 mars kl 14-15 IT-Fika E-post
Klicka här för att ansluta till mötet