Förtroendevaldsfika

Välkommen till digitalt förtroendevaldsfika onsdagen den 14 februari
kl 18 - 19.30.
Vid detta tillfälle kommer temat att vara, Att söka bidrag.
Har ni frågor på det aktuella temat kan ni sända in dem i förväg till forbundsstyrelsen@neuro.se

Välkomna!