Förtroendevaldsfika hösten 2024

Under hösten kommer Förtroendevaldsfikor att genomföras onsdagar
den 4 september, 16 oktober, 13 november och 11 december.

Har ni tips på teman för fikorna kan ni sända in dem till forbundsstyrelsen@neuro.se

Mer information kommer i mitten av augusti.