Lise Lidbäck är styrelsens ordförande. Foto: Alfred Skogberg.

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsen för Neuro väljs på förbundets högsta beslutande organ vart fjärde år: Kongressen. Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med förbundets ändamål, utövar tillsyn över förbundets befattningshavare samt har att tillse att förbundets redovisning och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

Under verksamhetsåret håller Förbundsstyrelsen ett antal styrelsemöten.